Stowarzyszenie

Stowarzyszenie W Kręgu powstało w czerwcu 2018 roku z inicjatywy kilku osób zainteresowanych historią, mitologią, kulturą i szeroko pojętą duchowością dawnych ludów indoeuropejskich.

Celem działalności naszej organizacji jest szerzenie zainteresowania i wiedzy o naszych korzeniach i dziedzictwie ziemi, na której żyjemy. W naszych inicjatywach wracamy do dawnych tradycji, korzystając z różnych form jest przedstawienia dla różnych grup wiekowych.

Naszymi sztandarowymi działaniami są:

Wykłady

Organizujemy prelekcje i spotkania z kulturą Słowian, Celtów i Prusów. Opowiadamy o życiu i wierzeniach naszych przodków, pozwalając uczestnikom na „żywe” i ciekawe spotkanie z historią. Tego typu wydarzenia mają na celu szerzenie zainteresowania naszą własną, rodzimą kulturą i tradycją ludową – będącą w dzisiejszych czasach często nie docenianą. Dotychczas prowadziliśmy wykłady zarówno na naszych wydarzeniach i imprezach tematycznych, ale również w szkołach, bibliotekach i lokalnych centrach kultury. Współpracujemy z różnymi innymi organizacjami, dlatego często gościmy na różnych wydarzeniach w całej Polsce. Wykłady mają wymiar nie tylko edukacyjny – ich forma skłania do refleksji i przemyśleń na temat duchowości dawnych Słowian, Celtów i Prusów w porównaniu do duchowości współczesnego człowieka. Takie spotkania to ogromna dawka wiedzy i inspiracji, z których czerpać mogą wszystkie pokolenia.

Warsztaty

Drugą formą naszej aktywności są warsztaty sztuki ludowej. Zależnie od pory roku, nasze warsztaty są tworzone tematycznie. Nasi artyści prowadzą spotkania ze słowiańskimi lalkami – motankami, które po krótkim wprowadzeniu każdy z uczestników tworzy samodzielnie. W okresie świąt tworzymy tradycyjne ozdoby i przedmioty związane z ludowymi zwyczajami: podłaźniczkę, bombki, pisanki, wianki i inne…

Obchody Tradycyjnych Świąt

Najciekawszą formą edukacji na temat dawnych świąt i obyczajów jest ich realna organizacja. Tworzymy święta i imprezy, których fundament znajduje się w dawnych tradycjach obrzędowego cyklu rocznego. Najważniejszym Świętem w naszym kalendarzu jest Iławska Noc Kupały, a także Gromnica, Szczodre i Jare Gody, Plony czy Dziady. Wszystkie te wydarzenia rozpoczyna wykład, wprowadzający w temat święta, a podczas imprezy prowadzone są warsztaty sztuki ludowej. W czasie świąt rozpalamy ogniska i spędzamy czas na „słowiańskiej biesiadzie”, przy akompaniamencie bębnów. Zależnie od charakteru wydarzenia, oprócz wykładów oferujemy uczestnikom poznanie dawnych form obrzędowych i spotkania z duchowością naszych przodków.

Projekty Artystyczne

Wśród naszych członków jest wielu artystów i twórców, którzy w różnych projektach dzielą się swoimi dziełami. Współpracujemy z profesorami, którzy dzielą się swoją wiedzą zarówno na spotkaniach jak i poprzez udostępnianie swoich książek. Sławę zyskuje nasz projekt „Kamienie Przodków”, czyli wykute w kamieniach polnych symbole, mające za zadanie promować swoją obecnością w przestrzeni publicznej słowiańską kulturę. Jest to pewnego rodzaju powrót do dawnych symboli i akcja promocyjna , mająca na celu zainteresowanie szerszego grona osób ich znaczeniem i pochodzeniem.

Wszystkie podejmowane działania i wydarzenia mają otwartą formę, staramy się również by były pozbawione opłat dla uczestników. Wychodzimy z założenia, że dzielimy się swoją wiedzą i czasem nie po to aby zarabiać, ale by inspirować i podnosić poziom wiedzy o kulturze, obyczajach i naszych własnych korzeniach.

Instagram