Kontakt

kontakt@wkregu.pl

Ochrona danych osobowych:
Wypełnienie i wysłanie poniższego formularza jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, których to administratorem będzie Zarząd Stowarzyszenia W Kręgu. Przesłane przez Państwa dane, zostaną wykorzystane jedynie w celu odpowiedzi na przesłane pytania i korespondencję.